Ako nastaviť?

Parameter Similarity

Nastavenie parametra Similarity závisí od toho, akého charakteru sú vstupné dáta a od toho, čo chcete dosiahnuť. Najskôr si položte otázku, či je poradie stĺpcov vo vstupnom CSV dôležité. Inými slovami, či je možné poradie stĺpcov ľubovoľne zamiešať bez toho, aby to malo vplyv na zmysel dát. Čítaj viac

Parameter Modification

Nastavenie parametra Modification závisí od toho, či grafická reprezentácia vstupných dát vyhovuje zámeru na vytvorenie zhlukov. Jednoducho si predstavte (alebo odskúšajte), ako vyzerá graf kriviek vstupného CSV. Ak sú krivky v grafe dostatočne špecifické na vytvorenie zhlukov, ktoré chcete vytvoriť, potom zvoľte nastavenie Without data modification. V prípade, že graf kriviek nevyhovuje zámeru, môžete použiť jednu z možností nastavenia Modification. Čítaj viac

Parameter Analysis

Parameter Analysis je veľmi užitočný v prípade reálnych dát, ktoré sú príliš divoké v zmysle odlišnosti nadobúdaných hodnôt. Čítaj viac

Parameter Stress

Ak potrebujete zdôrazniť nejakú časť krivky, nastavte parameter Stress na hodnotu zhruba zodpovedajúcu požadovanej časti krivky. Čítaj viac

Nastaviť parameter Stricness

Začnite tým, že parameter Strictness nastavíte na hodnotu 0. Ak je výsledných zhlukov málo pre cieľový zámer alebo sú krivky v zhlukoch príliš odlišné, postupne zvyšujte hodnotu parametra. Čítaj viac