Biela kniha

Biela kniha – Základné princípy produktu perSimplex I.

Prvá Biela kniha oboznamuje so základnými princípmi produktu perSimplex a jeho vlastnosťami a výhodami.

Lineárna výpočtová zložitosť algoritmu

Zhlukovacie algoritmy patria medzi náročné aplikácie vyžadujúce vysoký výpočtový výkon a pomerne dlhý čas spracovania pre veľké objemy dát.

Produkt perSimplex sa vyznačuje algoritmom z lineárnou zložitosťou, čo znamená, že čas spracovania rastie priamo úmerne s počtom kriviek a ich bodov, a s počtom identifikovaných zhlukov. Praktickým dôsledkom je, že aj na bežnom počítači je čas spracovania pomerne veľkých objemov dát v niekoľkých desiatkach sekúnd.

Produkt perSimplex teda umožňuje v reálnom čase spracovať dáta v objeme desiatok miliónov, a to je vzhľadom k poskytovanej kvalite výsledkov skutočne výnimočné.