Cenník

Cena produktu perSimplex je flexibilná v závislosti od objemu dát a doby platnosti licenčného súboru SimplexKey.

Objem dát je daný počtom hodnôt vo vstupných súboroch CSV (počet hodnôt = počet riadkov x počet stĺpcov).

Pokiaľ prejavíte záujem o licenciu s iným objemom dát a inou dobou platnosti, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formuláru pre výpočet ceny. 

Náš výpočet ceny zaručuje progresívny pokles ceny s rastom objemu vstupných dát a predlžujúcou sa dobou platnosti licenčného kľúča.