Cenová ponuka

Cena produktu perSimplex  je flexibilná a závisí od veľkosti objemu dát, ktoré zákazník – užívateľ potrebuje spracovávať. Objem dát je daný počtom riadkov a počtom stĺpcov vstupného súboru CSV, ktoré aplikácia SimplexDivide akceptuje. To znamená, že individuálna cena pre každého zákazníka závisí od požadovaného počtu riadkov a stĺpcov vstupných súborov CSV a od doby platnosti licenčného súboru.

Contact person:

Email:

Row limit: (from 500 to 81000000)

Columns limit: (from 10 to 1440)

Expiration: (30, 90, 180, 360 days)