Demo

Demonštračný príklad analýzy obchodnej aktivity sto maklérov počas 24 mesiacov bez využitia perSimplexu a s jeho využitím:

flash-demo

Video Trials:

v-th-01

SimplexDivide

v-th-02

SimplexImpera

v-th-03

Processing Speed B

v-th-04

Processing Speed

v-th-05

Processing Speed

v-th-06

Million Curves Vizualization

v-th-07

Heterogenous Data

v-th-08

Adequate Clusters

v-th-09

Similarity Level

v-th-10

Similarity Level Store

v-th-11

Non-Hierarchical Algorithm

v-th-12

Similarity Shape In Parts

v-th-13

Similarity Shape In Points

v-th-14

Similarity Proximity In Parts

v-th-15

Similarity Proximity In Points

v-th-16

Modification A

v-th-17

Modification B

v-th-18

Stress