FAQ

Problém priority stĺpcov

Pri spracovaní dát pomocou produktu perSimplex nastávajú prípady, keď je potrebné priradiť jednotlivým stĺpcom rozličnú prioritu. Identifikované zhluky sú potom viac závislé od stĺpcov z vyššou prioritou. Stĺpce s nižšou prioritou sú potlačené alebo úplne vylúčené. Čítaj viac

Problém neznámych hodnôt

Pri používaní produktu perSimplex tiež nastávajú prípady, keď vstupné dáta obsahujú neznáme alebo nezistené hodnoty. Typickým príkladom sú rozličné dotazníky alebo prieskumy, keď respondenti neposkytnú odpovede na všetky otázky alebo z nejakých dôvodov nie je možné zistiť všetky údaje. Čítaj viac

Problém diskrétnych hodnôt

Pri reálnom spracovaní dát produktom perSimplex nastávajú prípady, keď vstupné dáta obsahujú hodnoty, ktoré nie sú navzájom podobné. Typickým príkladom sú rozličné dotazníky alebo prieskumy, v ktorých sú otázky s nepríbuznými možnosťami pre odpovede. Čítaj viac