Intro

Čo je perSimplex

Produkt perSimplex je inteligentný softwarový nástroj určený na spracovanie numerických dát s cieľom získať hodnotné znalosti a informácie. Produkt je určený pre každého, kto má záujem zhodnotiť množstvo údajov uložených v počítačových databázach za účelom podpory rozhodovania a riadenia. Čítaj viac

Formát vstupných dát

perSimplex podporuje všeobecne známy formát CSV (Comma Separated Values). Dáta v tomto formáte je možné pripraviť prakticky v ľubovoľnom softwarovom prostredí a bez problémov prenášať medzi rozličnými platformami. Čítaj viac

Divide & Impera

Filozofia produktu perSimplex je inšpirovaná známym latinským spojením „divide et impera”, čo znamená „rozdeľ a panuj”. Práca s produktom pozostáva z dvoch nadväzujúcich krokov. V prvom kroku sú vstupné dáta rozdelené do skupín aplikáciou SimplexDivide.exe, a v druhom kroku sú výsledky prezentované užívateľovi aplikáciou SimplexImpera.exe. Čítaj viac

Licenčný súbor SimplexKey

Cena produktu perSimplex je flexibilná a závisí od veľkosti objemu dát, ktoré zákazník – užívateľ potrebuje spracovávať. Objem dát je daný počtom riadkov a počtom stĺpcov vstupného súboru CSV, ktoré aplikácia SimplexDivide akceptuje. To znamená, že individuálna cena pre každého zákazníka závisí od požadovaného počtu riadkov a stĺpcov vstupných súborov CSV a od doby platnosti licenčného súboru (3 týždne, 12 týždňov, 1 rok, …). Čítaj viac

Inštalácia

Produkt perSimplex nevyžaduje žiadnu inštaláciu komplikovanú rozličnými zápismi do prostredia MS Windows. Na prácu s produktom perSimplex potrebujete len tri súbory: SimplexDivide.exe, SimplexImpera.exe a SimplexKey.bmp. Aplikácie SimplexDivide a SimplexImpera sú voľne šíriteľné a môžete ich stiahnuť z internetu, alebo získať ľubovoľným iným spôsobom. Licenčný súbor si objednáte u distribútora a obdržíte cez e-mail. Čítaj viac