Licenčná politika

Aplikácie SimplexDivide a SimplexImpera sú voľne šíriteľné, bez poplatku za používanie. Zákazník platí za licenčný súbor SimplexKey, ktorý je generovaný individuálne pre každého zákazníka na jeho počítač (Order key) , na určitú zaplatenú dobu (Expiration) a na požadovaný objem dát (Row limit, Column limit). Práve tieto štyri údaje sú zakódované v súbore SimplexKey.

Cena produktu perSimplex je flexibilná a závisí od veľkosti objemu dát, ktoré zákazník – užívateľ potrebuje spracovávať. Objem dát je daný počtom riadkov a počtom stĺpcov vstupného súboru CSV, ktoré aplikácia SimplexDivide akceptuje. To znamená, že individuálna cena pre každého zákazníka závisí od požadovaného počtu riadkov a stĺpcov vstupných súborov CSV a od doby platnosti licenčného súboru.

Softwarové riešenie individuálnej ceny je založené na licenčnom súbore SimplexKey. Licenčný súbor je súbor vo formáte BMP, v ktorom je zakódovaný maximálny objem dát akceptovaný aplikáciou SimplexDivide. Maximálny objem dát je daný počtom riadkov a stĺpcov vstupného CSV. V prípade, že vstupný súbor CSV má väčší objem dát,  potom riadky prekračujúce maximum sú ignorované.