Možnosti využitia

perSimplex prináša užívateľom jedinečnú a cennú informáciu o prirodzenej štruktúre reálnych dát, ktorá je daná ich rozdelením do niekoľkých charakteristických zhlukov. Znalosť takéhoto rozdelenia umožňuje vo všeobecnosti užívateľom realizovať adekvátne rozhodnutia podložené neskresleným poznaním jednotlivých zhlukov.

Graph_1aGraph_1b

12000 kriviek predaja kovových výrobkov počas 52 týždňov roka

Nie je pritom podstatné, či numerické údaje reprezentujú zákazníkov firmy, bankové transakcie, internetové dáta alebo pohyb tovaru na sklade.

Graph_2aGraph_2b

2500 kriviek reprezentujúcich pacientov, ktorých zdravotný stav bol monitorovaný zdravotníckymi prístrojmi – 24 nameraných hodnôt

Vstupné dáta nemusia nutne vyjadrovať len dynamiku zmien v priebehu času, t.j. keď jednotlivé stĺpce označujú hodiny dňa, dni v mesiaci alebo týždne v roku. Dáta môžu obsahovať vzájomne nesúrodé údaje, ako napríklad pohlavie, vek, vzdelanie, príjem alebo počet detí. Tieto údaje postačuje len vhodne numericky reprezentovať a použiť perSimplex. Kritérium pre vytvorenie zhlukov je potom viacrozmerné, čo umožňuje riešiť úlohy spojené s faktorovou analýzou.

 

Graph_6aGraph_6b

17000 curves – odpovede obyvateľov o štandarde bývania (Vzdelanie, Vek, Stav, Počet nájomníkov v byte)

Graph_3aGraph_3b

140000 kriviek aktivity zákazníkov poskytovateľa internetových a dátových služieb (Po, Ut, St, Št, Pi, So, Ne)

Univerzálnosť produktu perSimplex je v tom, že nekladie žiadne obmedzenia na obsah spracovávaných dát. Záleží len na užívateľovi aké dáta potrebuje analyzovať.

 

Graph_5aGraph_5b

140000 kriviek aktivity používateľov internetu počas 24 hodín dňa

Podstatné je len pripraviť vstupné dáta tak, aby ich grafická interpretácia zodpovedala zámeru užívateľa.

Graph_4aGraph_4b

16000 kriviek obchodnej aktivity zákazníkov obchodnej spoločnosti na konci monitorovanej periódy – 12 mesiacov

Názov produktu pochádza z latinského „per-simplex”, čo môžeme voľne preložiť ako „skrze jednoduchosť” (through simplicity). Jednoduchá je základná myšlienka produktu, príprava dát, ovládanie produktu a tiež interpretácia výsledkov.

Graph_7aGraph_7b

24000 kriviek nákupného správania spotrebiteľov počas predajných hodín