Objednávkový kľúč

V súbore SimplexKey je zakódovaná doba platnosti licenčného súboru a tzv. Order key (napr. KBWFJNAL). Reťazec Order key generuje aplikácia SimplexDivide na základe konfigurácie počítača, na ktorom je aplikácia SimplexDivide spustená. Reťazec Order key je teda jedinečný pre každý počítač.

Pozrite si náhľad na Order key