Software

perSimplex klientské riešenia

perSimplex pozostáva z dvoch samostatných aplikácií SimplexDivide a SimplexImpera. SimplexDivide slúži k spracovaniu vstupných dát. Výsledky analýz sú následne prezentované v aplikácii SimplexImpera, ktorá je voľne šíriteľná.

Aplikácie simplexDivide ponúkame v troch verziách, ktoré sa primárne rozlišujú schopnosťou spracovať rôzne objemy dát.

SimplexDivide Desktop - video 1

Aplikácia simplexDivide desktop je určená pre užívateľov, ktorých požiadavky na spracovanie dát nepresahujú 100 stĺpcov formátu .csv. Daná verzia aplikácie je využiteľná v podmienkach výskumu a vývoja, v biznis procesoch u analytikov, konzultantov a manažérov. Výhodou tejto aplikácie je rýchlosť spracovania dát a nízka náročnosť na systémové požiadavky.

SimplexDivide Economic

SimplexDivide Economic je verziou aplikácie SimplexDivide so schopnosťou spracovať väčšie objemy dát siahajúce do 400 stĺpcov formátu .csv. Economic verziu využívajú primárne analytici v korporáciách v bankovníctve, poisťovníctve, veľkoobchode, energetike, telekomunikáciách, výrobe a ďalších sektoroch.

SimplexDivide Enterprise

SimplexDivide Enterprise predstavuje verziu perSimplex schopnú spracovať až 1440 stĺpcov vo formáte .csv, čo dáva biznis užívateľovi priestor na analýzu rôznych prípadov minútu po minúte počas 24 hodín. Takéto analýzy dokáže robiť SimplexDivide Enterprise aj dávkovým spracovaním po nastavení príslušných parametrov bez potreby zásahov analytika do spracovania. Procesy Vašej firmy sa tak stávajú efektívnymi a koncoví užívatelia sa môžu plne sústreďovať na odbornú interpretáciu analyzovaných výsledkov.

Rozhodnutie vytvoriť tri verzie aplikácií SimplexDivide sa spája s univerzálnosťou nasadenia perSimplexu a snahou vyhovieť rôznym typom užívateľov. perSimplex využívajú rovnako univerzitní študenti a profesori, malé rodinné firmy, malí a strední podnikatelia, ako aj nadnárodné korporácie spravujúce nekonečné množstvo dátových údajov.

SimplexImpera - video 2

Voľne šíriteľná aplikácia simplexImpera je prezentačnou vrstvou riešenia perSimplex. SimplexImpera pracuje so súbormi formátu .spx, ktorý bol vyvinutý pre potreby zobrazenia veľkého množstva dát rýchlou a prehľadnou formou v tejto jedinečnej aplikácii. V prípade potreby má užívateľ možnosť z aplikácie SimplexImpera exportovať zvolené zhluky, grafy a podrobiť ich prípadnému ďalšiemu spracovaniu alebo použitiu.

perSimplex serverové riešenia

Riešenie perSimplex Server je určené pre organizácie, ktorých úspech sa meria presnými a rýchlimi rozhodnutiami. Licenčné podmienky perSimplex Server umožnia pristupovať k aplikáciám perSimplex niekoľkým desiatkam používateľov v čase, dávkovo analyzovať zadané úlohy a spracúvať neobmedzené množstvo dát.