umaa

umaa, s.r.o.

IČO: 44477 805

IČ DPH: SK2022716080

Korešpondenčná a registračná adresa: Grösslingova 4 , 811 09  Bratislava – mestská časť Staré Mesto, Slovensko

Registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 55463/B

Kontaktný email: rawdata@persimplexsoft.com